Tuinonderhoud

Terug naar overzicht van alle diensten.

Een blijvend mooie tuin vraagt om regelmatig en deskundig onderhoud. Archi-Groen verzorgt tuinonderhoud voor particuliere tuinen en bedrijfstuinen of plantsoenen. Dit is enerzijds klein onderhoud zoals maaien, snoeien van hagen, verwijderen van onkruid, blad ruimen en reinigen van bestrating. Anderzijds groot onderhoud zoals het snoeien of vellen van bomen, of een complete onderhoudsbeurt van uw park, bedrijfsterrein of tuin.

Het tuinonderhoud kan wekelijks, maandelijks, per kwartaal of op afroep plaatvinden, zoals bijvoorbeeld het zomer- of winterklaar maken. Ook kunt u kiezen voor een onderhoudscontract met de frequentie die u wenst: jaarrond, periodiek of incidenteel.